Tiêu Chuẩn Trong Kiểm Soát Phiên Bản Mã Nguồn Mở

Kiểm Soát Phiên Bản với

Subversion

Giới thiệu

Đây là địa chỉ của Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion, một cuốn sách miễn phí về hệ thống kiểm soát phiên bản nổi tiếng Apache™Subversion® được viết bởi những nhà phát triển của chính Subversion.

Như bạn đã đoán được dựa trên cách trình bày của trang này, chúng tôi khá hài lòng rằng một số phiên bản của cuốn sách này được xuất bản bởi O'Reilly Media. Bạn chắc chắn có thể mua một bản in truyền thống của cuốn sách này nếu bạn thích, nhưng bạn sẽ luôn tìm được những phiên bản mới nhất ở đây trên địa chỉ này, có sẵn trong cả hai định dạng HTML và PDF.

Phiên bản trực tuyến của cuốn sách

Những phiên bản của cuốn sách này sử dụng hệ thống đánh số phiên bản được thiết kế khớp với chính phần mềm Subversion—Ví dụ, phiên bản 1.7 của Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion bao hàm Subversion 1.7. Đây là những phiên bản mới nhất của cuốn sách có sẵn trực tuyến:

Cho phiên bản Subversion 1.7

Bản Build Hàng Đêm (dành cho Subversion 1.8)

Xin hãy lưu ý rằng những phiên bản này là công-việc-đang-tiến-hành: nếu bạn đánh dấu trang hoặc liên kết tới những phần cụ thể, những liên kết này có thể bị vô hiệu trong quá trình phát triển. Nếu bạn muốn một liên kết mà được kỳ vọng có thể duy trì ổn định trong nhiều năm tới, hãy liên kết tới một trong những phiên bản đã hoàn thành ở bên trên.

Bạn cũng có thể tìm thấy những phiên bản cũ hơn của cuốn sách (mà chúng tôi đoán rằng không còn nhận được sự quan tâm nhiều của hầu hết mọi người) ở đây.

Phản hồi/Đóng góp

Để phản hồi cho cuốn sách hoặc cho trang web này, liên hệ svnbook-dev@red-bean.com [listinfo]. Nếu bạn phát hiện sai sót trong cuốn sách (bản in O'Reilly hoặc khác), vui lòng thực hiện những việc sau:

  1. Kiểm tra hệ thống quản lý lỗi của chúng tôi để xem nếu có ai đó khác thông báo cùng vấn đề. Nếu đã có thì không cần phải làm gì thêm, trừ khi bạn muốn đóng góp bản vá mà có thể sửa được lỗi (xem bên dưới).
  2. Kiểm tra mã nguồn XML để xem nếu vấn đề vẫn tồn tại. Bạn có thể lấy mã nguồn này với chính Subversion bằng cách kiểm xuất phần trunk của kho lưu trữ Subversion của chúng tôi tại https://svn.code.sf.net/p/svnbook/source/trunk/. Nếu vấn đề tồn tại trong bản mã nguồn mới nhất, vui lòng thông báo vấn đề đến diễn đàn bên trên hoặc gửi một thẻ mới.
  3. Nếu vấn đề thuộc phiên bản đã phát hành lần hai, vui lòng kiểm tra trang lỗi in của O'Reilly dành cho cuốn sách, và thông báo lỗi ở đấy nếu nó chưa được thông báo.

Thông báo lỗi trên cuốn sách luôn luôn được chào đón. Những thông báo lỗi mà đi kèm với một hướng giải quyết cho vấn đề còn tốt hơn nữa. Với những sửa đổi kỹ thuật (chính tả, ngữ pháp, đánh dấu, vv.), chỉ cần gửi kèm với email thông báo lỗi của bạn bản vá lỗi cho mã nguồn XML (và thêm từ [PATCH] vào trong dòng tiêu đề của email). Với những mối quan tâm chủ quan hơn về lối diễn đạt và tính dễ hiểu của một đoạn văn, tốt nhất là chỉ nên đưa chủ đề đó lên diễn đàn.

Dịch thuật

Cuốn sách này đã được (hoặc đang được) dịch sang các ngôn ngữ khác. Dùng menu điều hướng ở dưới cùng của trang để chọn một ngôn ngữ khác. Từ mỗi trang dịch bạn sẽ tìm thấy thông tin hướng dẫn về việc thu thập các bản dịch của cuốn sách (hoặc một bản lưu nhanh của công-việc-đang-tiến-hành nếu nó chưa hoàn thành). Lưu ý rằng phiên bản tiếng Anh là bản gốc mà tất cả các bản dịch khác được bắt nguồn từ, và nếu bạn có góp ý gì vào bản dịch bạn nên liên hệ với những tác giả của bản dịch.

Phiên bản Tiếng Việt

Chúng tôi hiện đang thực hiện việc dịch phiên bản 1.8 của cuốn sách sang tiếng Việt. Bạn có thể theo dõi tiến trình thông qua bản build hàng đêm tại http://svnbook.red-bean.com/vi/1.8/. Nếu bạn muốn giúp đỡ trong việc dịch thuật này, hãy liên hệ Chinh Do (chinh.d.v{__AT__}gmail.com).

Là những Con Rùa?

Tại sao, vâng, đó là rùa, phải đó, những con rùa. Đó là con vật được chọn bởi nhà phát hành cho trang bìa cuốn sách của chúng tôi. Nếu bạn hỏi chúng tôi, "vì sao?"— thì chúng tôi thật sự không biết. Nó thú vị và các bà vợ của chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất thì không có một cái gì đó "lạc hậu" được chọn để đại diện cho Subversion (sự lật đổ).

Ben Collins-Sussman,
Brian W. Fitzpatrick & C. Michael Pilato